Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i kommunen kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen i form av veiledning, rådgivning, samtale og hjemmebesøk. En person man kan ringe og spørre om det en måtte lure på.

Kreftkoordinator skal vite hva som finnes av ulike tilbud i kommunen, og samarbeide med sykehus, hjemmetjeneste, tjenestekontor, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, helsesøster, pasientforeninger ol.


Kreftkoordinator kan være med på legge til rette for en lettere hverdag. Kunne trekke inn andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig, eller henvise videre til andre.

Det skal være lett å komme i kontakt med kreftkoordinator og det trengs ingen henvisning.

Pasient, pårørende eller samarbeidspartner kan ta kontakt per telefon eller epost.

 

Kreftkoordinator Tone Sørum
Telefon 98 23 12 00
Epost tone.sorum@larvik.kommune.no