Klima

Klimaet i Vestfold har endret seg de siste årene. Endringene vil antagelig bli større i årene som kommer.

Utover i dette århundret vil det sannsynligvis bli mer nedbør om vinteren i Vestfold, mens somrene vil bli tørrere. Vi vil også oppleve flere episoder med ekstremt mye nedbør, og mengden nedbør i ekstremsituasjonene vil bli større. Det viser rapporten NOU Klimatilpassing, klima i Norge 2100 av fra Meteorologisk institutt, Nansen senteret, Havforskningsinstituttet, Bjerknes senteret og Norges vassdrags- og energidirektorat (september 2009).

Rapporten viser at det blir varmere på Østlandet frem mot år 2100. Den årlige middeltemperaturen på Østlandet vil stige med 2,3 til 4,8 grader frem mot år 2100.

Vestfold har hevet seg etter at vekten av innlandsisen under siste istid forsvant, og dette vil fortsette gjennom dette århundret. Det er likevel beregnet at havnivået i Vestfold i 2050 vil være fra 10 til 15 cm høyere enn i 2000. I 2100 er det beregnet at havnivået vil være rundt en halv meter høyere enn i 2000. Det viser rapporten "Havnivåstigning" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016).