Individuell plan

Vi tilbyr Individuell Plan til de av våre brukere som man ser kan ha et behov for langvarige koordinerte tjenester.

En individuell plan skal inneholde en beskrivelse av de behov en bruker har, hvilke tjenester/tiltak som bør iverksettes, og hvem som skal utføre disse. Planen skal også inneholde ansvarsfordelingen mellom de ulike tjenesteyterne som er involvert. Individuell Plan er et frivillig tilbud og er i stor grad basert på brukermedvirkning.