Utleie av idrettsanlegg

Oversikt over utleie i de kommunale idrettshallene for sesongen, blir sendt søkerne i løpet av uke 26.

Dersom du har spørsmål vedr. utleie - ta kontakt med Idrett og friluftsliv på:
epost eller telefon: 930 00 211.

Leiesatser for kommunale idrettsanlegg