Honnørpriser

Larvik kommunes honnørpriser 2017 skal deles ut på Kulturnatta 11. november. Nominer din kandidat til Kulturprisen, Idrettsprisen, Bevaringsprisen og Byggeskikkprisen innen 15. juni.

Kulturprisen

Kulturprisen utdeles for verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen kan tildeles personer, organisasjoner eller institusjoner som har eller har hatt nær tilknytning til kulturlivet i Larvik. Retningslinjer og vurderingskriterier.

Idrettsprisen

Idrettsprisen utdeles for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen. Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har eller har hatt nær tilknytning til idretten i Larvik. Retningslinjer og vurderingskriterier.

Bevaringsprisen

Bevaringsprisen kan tildeles for restaurering av eldre bebyggelse/anlegg på antikvarisk grunnlag. Bevaringsprisen tildeles eier/forvalter av bygningen/anlegget. Retningslinjer.

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan tildeles for

  • Nybygg godt tilpasset omgivende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap
  • Tilbygg/ombygging godt tilpasset eksisterende bygning-/bebyggelse
  • Arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk/materialbruk på nye hus, tilbygg og anlegg.

Byggeskikkprisen kan tildeles byggherre/forvalter eller arkitekt/byggmester.

Retningslinjer.

Vurderingskriterier og retningslinjer

Vurderingskriterier og reviderte retningslinjer for tildeling av samtlige priser er vedtatt av kommunestyret i sak 037/13.

Nominer kandidat

Skriftlig og begrunnet forslag sendes via elektronisk skjema innen 15. juni 2017.

Utdeling av honnørprisene

Prisene deles ut på arrangement Kulturnatta i Larvik lørdag 11. november 2017.