Hjemmesykepleie

Du som bor eller oppholder deg i Larvik kommune og som på grunn av helsesvikt har behov for sykepleie i hjemmet.

Tjenestens innhold:
Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov. Dette kan for eksempel være:

  • hjelp til personlig hygiene og naturlige funksjoner
  • av- og påkledning
  • tilrettelegging av måltider og kostveiledning
  • assistanse til legemiddelhåndtering
  • sårbehandling, kateterisering etc
  • informasjon, råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet og slik at du klarer mer selv
  • psykiatrisk sykepleie

Helsehjelpen gis i samarbeid med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, lege og tannlege.
Hjemmesykepleie utføres av eller under veiledning av autorisert helsepersonell.
Hjemmesykepleie er en døgntjeneste.

Kontakt informasjon

Avdeling Besøksadresse Telefon
kl 08.00-22.00 
Brunlanes Brunlaveien 11, 3290 STAVERN 331 72 623
Byskogen Kanalgt 9, 3263 LARVIK 331 72 608
Gloppe Kanalgt 9, 3263 LARVIK 331 72 614
Hedrum Gml. Kongevei 27, 3269 LARVIK 331 72 620
Midtbyen Bøkeskogen eldresenter, 
Badeparken 7, 3256 LARVIK
331 72 613
Nanset Gml. Kongevei 27, 3269 LARVIK 331 72 621
Stavern Brunlaveien 11, 3290 STAVERN 331 72 625
Søbakken 
Sykehjem
Lundesvingen 14, 3295 HELGEROA 331 73 710
Søbakken 
Hjemmetjeneste
Lundesvingen 14, 3295 HELGEROA 331 72 627
Tanum Brunlaveien 11, 3290 STAVERN 331 72 624
Torstrand Kanalgt 9, 3263 LARVIK 331 72 612
Vollen Kanalgt 9, 3263 LARVIK 331 72 611
     


Telefon
kl 22.00 - 15.30
Natt Gamle Kongevei 27, 3269 LARVIK 331 72 626
     
    Telefon
kl 08.00 - 15.30
Praktisk bistand, rengjøring   Gamle Kongevei 27, 3269 LARVIK 331 72 622
     
    Hele døgnet
Presteløkka 
Rehabiliteringssenter
 Kysthospitalveien 30, Stavern  331 73 350
     
    Telefon
kl 08.00 - 15.30
Ergo, fysio og hjelpemidler Kanalgt 9, 3263 LARVIK 331 71 010
Ergoterapi Koordinator   982 31 190
Fysioterapi Koordinator   982 53 351
     
    Telefon
10-11.00 og 
13-14.00
Hjelpemiddel lageret   982 31 202