Hjemmehjelp / praktisk bistand til rengjøring

Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet, skal kompensere for nedsatt evne til å utføre nødvendig renhold av hjemmet.

  • Bistand / hjelp til praktiske gjøremål knyttet til nødvendig rengjøring av hjemmet.
  • Bistand gis til rengjøring av daglig bruksareal.
  • Det tildeles minst hver 4. uke og har en varighet på minst 1 time hver gang.
  • Tjenesten skal kompensere for din nedsatte evne til å ivareta praktiske gjøremål. Er ditt behov for hjelp av midlertidig art, vil målsettingen være at du etter hvert skal kunne klare mer selv.
  • Tjenestens innhold og varighet blir beskrevet i vedtaket ditt.
  • Tjenesten utføres i samråd med deg.

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]