Hjelpemidler

Utlån av hjelpemidler deles i to kategorier, langtidsutlån og korttidsutlån.

Langtidsutlån:
Ved langtidsutlån av permanente hjelpemidler eller utlån med varighet over 2 år, bistår ergoterapitjenesten deg med søknad til NAV/Hjelpemiddelsentralen i Vestfold, som fatter vedtak om langtidsutlån. Ved behov for hjelpemidler i denne kategorien må du ta kontakt med Servicesenteret i Larvik kommune, tlf. 33 17 10 10 som videreformidler din henvendelse til ergoterapitjenesten.

Innbyggere som allerede mottar helse- og omsorgstjenester fra Larvik kommune, kan henvende seg til utøvende tjeneste som så vil formidle ditt behov.

 

Syns- og hørselshjelpemidler:
Ved behov for syns og hørselshjelpemidler skal det foreligge en rapport fra spesialist. Dersom du ikke har dette, må du ta kontakt med din fastlege som henviser deg videre til spesialist.

 

Korttidsutlån:  
Korttidslån av hjelpemidler lånes ut fra kommunens lager i Kanalgata 9. Disse kan lånes for en periode på 3 måneder og kan forlenges i inntil 2 år.

Henting eller returnering skjer i åpningstiden i Kanalgata 9. Alle småhjelpemidler skal hentes eller returneres av bruker/ pårørende til hjelpemiddellageret. Småhjelpemidler er hjelpemidler som kan transporteres i en personbil. Ved utlån/ henting av større hjelpemidler bistår kommunen med transport.

Åpningstid Hjelpemiddellager, Kanalgata 9 mandag - fredag kl 08.00 - 15.30 

Vakttelefon 98 23 12 02 i telefontid mandag - fredag kl 10.00 – 11.00 og 13.00 – 14.00

Utenom telefontid ring 33 17 10 10 – Servicesenteret i Larvik kommune.