Helsestasjon

Tilbudet er desentralisert og omfatter helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester til foreldre og barn fra barna er nyfødte til de begynner på skolen.

Alle helsestasjoner har tilbud om:

  • undersøkelser og helseopplysning v/lege, helsesøster og fysioterapuet
  • rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos barn og foreldre
  • vaksiner til barnet etter anbefalt program fra Statens helsetilsyn
  • foreldreveiledning
  • deltagelse i ulike grupper

 

Alle tilbudene på helsestasjonen er gratis.
Åpningstidene gjenspeiler den enkelte helsestasjons befolkningsgrunnlag. Kvelde helsestasjon er ikke åpne hver dag, man da kan du ringe Hedrum familiesenter. 
Helsestasjonene dekker hver sine områder av kommunen. Vi tror at nærmiljøet er viktig for barnas helse og utvikling og anbefaler at foreldrene forholder seg til den helsestasjonen de sogner til.

Helsestasjon Besøksadresse Åpningstid Telefon Helsesøstre

Mesterfjellet

Mesterfjellet Familiesenter

Ahlefeldtsgate 6

Alle hverdager 

33171125

Ingunn Nygård
Line Andreassen 
Hege Kålås

Fagerli (tidligere Hedrum)

Fagerli
familiesenter

Kremleveien 5

Alle hverdager

 

33172980

Margrethe Andvik Areshev
Anne Marie Wittersø

Kvelde Kvelde skole

Mandag og
torsdag

98231274

Inger Dahl

Stavern

Stavern familiesenter

Vardeveien 34

Alle hverdager

 

33199966

Tone H. Emhjellen
Hanne Krogstad Pettersen
Hilde Aares

Tjølling

Tjølling Familiesenter

Håkestadvn. 3

Mandag, tirsdag og torsdag

 

98231856

Anita Schrøder
Anita Aas