Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste har ansvar for helsefremmende og helseforebyggende arbeid blant barn/unge.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men forholder seg også til øvrige lover som omfatter barn og unges rettigheter.
Alt personell har taushetsplikt.

Vårt mål er: God helse for alle.

God helse innebærer at du mestrer de utfordringene du møter i livet.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert i fire familiesentre.

Samarbeidspartnere i helsestasjons- og skolehelsetjeneste:

  • jordmor
  • leger
  • fysioterapeuter
  • psykolog

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Avdelingsleder Telefon
Fagerli familiesenter,
Kremleveien 5
Inger Dahl

33 17 29 80
98 23 12 74

Mesterfjellet familiesenter,
Ahlefeldtsgate 6
Ingunn Nygård 33 17 11 25
98 25 32 73

Tjølling familiesenter,
Håkestadveien 3

Anita Sjøblom Schrøder 98 23 18 56
98 25 33 17
Stavern familiesenter,
Vardeveien 34
Tone Emhjellen 33 19 99 66
98 25 32 87