Gjeldsrådgivning

Hoper regningene seg opp på grunn av økonomiske problemer, kan du få time hos en av gjeldsrådgiverne i NAV Larvik.

Kan hjelpe med å:
- kontakte kreditorer, inkassobyråer, namsmenn, banker, advokater m.fl.
- vurdere løsninger for å få økt inntektene og redusere utgiftene
- vurdere om det å selge eller pantsette formue kan få gjelden redusert
- lage kreditorliste og budsjett
- gi råd og veiledning ved arv og skifte

Rådgivningen kan føre til:
- akkordløsning, refinansiering, ettergivelse eller at nedbetalingsavtaler blir endret
- utenrettslige gjeldsordning
- at trekk i lønn / trygd blir redusert eller stoppet
- supplerende sosialhjelp
- at du bør søke namsmannen om rettslig gjeldsordning

Ventetiden er fra 1 til 4 måneder. Tjenesten er gratis.

 
For mer veiledning ring: 800 GJELD