Fysioterapitjenesten for barn og unge

Kommunefysioterapeutene for barn og unge 0-16 år er tilknyttet helsestasjoner, skolehelsetjenesten, i barnehager og i pasientenes hjem.

Tjenestene ytes til barn og unge med funksjonshemming eller funksjonsproblemer der de oppholder seg på dagtid. I tillegg har kommunefysioterapeutene ansvar for en del forebyggende og helsefremmende tiltak ved helsestasjoner og i skoler.

Privatpraktiserende fysioterapeuter har et åpent tilbud til kommunens innbyggere. Fysioterapeutene gir tjenester etter henvisning fra lege, med unntak av fysioterapeuter med spesialistkompetanse i Manuell Terapi som kan ta imot pasienter direkte. Fysioterapitilbudet gis ved 15 institutter og i pasientens hjem ved behov. Det blir også gitt tilbud i bassenggrupper, se Treningsgrupper / Friskvern i Larvik

Fysioterapitjenester på sykehjem, se Presteløkka rehabiliteringssenter, tlf. 33173350

For informasjon om ergoterapitjenesten for barn og unge, se her.

For informasjon om ergoterapitjenesten for voksne, se her.

Kontakt informasjon

Avdelingsleder:    Birgit Pedersen
Besøksadresse: Kanalgata 9, 3263 Larvik
Telefon:

33 17 10 00/ 91186847