Fysikalske institutter

Tjenestens formål er å bidra til at innbyggere i kommunen som har funksjonsproblemer får den hjelp som er nødvendig for å oppnå best mulig bevegelsesutvikling og funksjon i forhold til sine muligheter. Fysioterapeutene er forpliktet til å ha et åpent tilbud til kommunens befolkning.

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2017 er 1990 kroner.

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.For å få dekket deler av utgiftene til behandling hos fysioterapeut, trenger du henvisning fra en lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Du trenger ikke henvisning dersom du oppsøker en manuellterapeut. En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialutdannelse i manuellterapi.

Kravet til henvisnings fra lege bortfaller 01.01.2018. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har avtale om driftstilskudd med kommunen for å få dekket kostnadene utover egenandelen.

For mer informasjon om takstplakaten kostnader trykk her

Fysioterapitjenestene gis ved fysikalske institutter, i pasientens hjem og i grupper.

 

Adresse- og telefonliste - fysikalske institutter

Navn

Adresse

Telefon

FYSIOTERAPEUTENE

Anne Grete Levy

Krister Næss
(Spes. idrettsfysioterapi MNFF)

Guro Horten Solberg
(Uten driftstilskudd)

Stavernsvn. 2
3264 Larvik

 

33 18 11 10

91 75 64 34


97 08 55 09 

 

FYSIO HELSESENTER

Kjell Even Fløtre

Lena Dobrowèn

Unni Sandmo Gundersen

Nansetgt. 57
3269 Larvik
33 18 68 40
48 10 94 86

33 18 68 41 (fax)

GYMNOS FYSIKALSKE INSTITUTT

Paal Brynildsen
(Spes. manuell terapi)

Ingebjørg Skavdal

Prinsegt. 3
3256 Larvik
33 18 29 09

HEYNS FYSIKALSKE INSTITUTT

Øivind Heyn

Ole Thomas Høeg

Liv Onarheim

Ragnhild Tornholm

Tanja Staalaker

Nansetvn. 98
3269 Larvik
33 11 44 49
90 14 32 09

33 11 70 85 (fax)

HELGEROA FYSIKALSKE INSTITUTT

Tore Fjelltveit

Alexander J. Thorgersen 

Sønsterød
3295 Helgeroa

33 18 88 70

90 77 80 25

91 72 67 57

HILDE P. VIDDAL
(Spes. psykomotorisk fysioterapi)

Senter 18

Olavsgt. 7
3256 Larvik

93 00 26 51

HOVLAND FYSIOTERAPI

Jens Hoel Nilsen
(Spes.manuell terapi)

Borgejordet 80, 3269 Larvik 33 11 67 22

33 11 77 16 (fax)

KVELDE FYSIOTERAPI

Tor Martin Isachsen


Holm, 3282 Kvelde

33 11 24 55
91 68 14 81

LANGESTRAND FYSIOTERAPI

Bent Inge Frydenlund

Marianne Frydenlund

 

Vestregata 28
3264 Larvik
postadr.:Pb. 255,
3251 Larvik

33 18 11 22
33 18 06 18 (fax)

LARVIK FYSIOTERAPI AS

Olav Aure
(Spes. manuell terapi)

Arnfinn Tveisme
(Spes. manuell terapi)

Bernt Waale

Hilde Eskedal
(Lymfødembehandling)

Åshild Bergkåsa Berg

Kongegt. 16
3256 Larvik
33 18 25 10
33 18 53 01
33 18 55 32 (fax)

NORDBYEN FYSIOTERAPI

Trond Støvland
(Uten driftsavtale)

Baard Atle Hansen

Gml. Kongevei

3269 Larvik

91597164
98037919

PYRAMIDEN FYSIOTERAPI

Kristin Wøien
(Spes. psykomotorisk fysioterapi)

Gloppeskogen 24, 3260 Larvik

33 11 60 16

99 72 20 77

PYRAMIDEN FYSIOTERAPI

Øysten Kristiansen

Gloppeskogen 24, 3260 Larvik 33 18 11 40
93 04 88 72

STAVERN FYSIKALSKE INSTITUTT

Svend Johansen

Kongensgt. 4
3290 Stavern
33 19 97 30
33 19 92 56 (fax)

TJØLLING FYSIKALSKE INSTITUTT

Tom Thorgersen


Tjøllingvollen,
3280 Tjodalyng

 

EVA FYSIOTERAPI

Eva Hoddø
Jerpeveien 11, 3269 Larvik 915 97 164

ØYVIND ANDERSENS FYSIOTERAPI

Øyvind Andersen

Ryesgt. 28, 3263 Larvik 413 14 792

SIDSEL FYSIOTERAPI

Sidsel Lombardo
(uten driftstilskudd)

 Elveveien 21, 3262 Larvik

www.sidsel-fysioterapi.com   

 92634087