Ulike typer forurensning

Truslene mot miljøet og jordens naturgrunnlag er et spørsmål som opptar stadig flere. Forurensing inkluderer alle utslipp som kan føre til skade eller ulempe for miljøet.

Mange aktiviteter i et moderne samfunn fører til forurensning av luft, jord og vann. Det jobbes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslippene og begrense skadevirkningene mest mulig.

Forurensning kan komme fra klart avgrensede kilder eller mer diffuse kilder. Videre kan forurensningen skje andre steder og transporteres ved hjelp av vannstrømmer og luft til nye steder.