Fjernvarme i Larvik

Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.

I Larvik kommune er det i dag gitt konsesjon for tre fjernvarmeområder:

Hammerdalen fjernvarme as:

Selskapet har fått fjernvarmekonsesjon fra NVE for området Hammerdalen og Bergeløkka med Fritzøe Brygge. Fullt utbygget vil anlegget levere anslagsvis 12 GWh årlig.

 

Hammerdalen

 

Ringdalskogen fjernvarme as:

Det totale oppvarmingsbehovet på Ringdalskogen er estimert til 24,4 GWh med et beregnet dimensjonerende effektbehov på 13.7 MW. Fullt utbygget vil fjernvarmeanlegget det er gitt konsesjon for ha en samlet effekt på 7,5 MW på bioenergi og 7 MW på gass.

 

Ringdalskogen

 

Larvik sentrum – Viking varme:

Selskapet ble gitt fjernvarmekonsesjon fra NVE i 2009. Igangsetting har blitt utsatt i flere år pga. usikkert kundegrunnlag og usikker økonomi. Våren 2013 ble det i styret besluttet å legge prosjektet «på is».

Vikingvarme