Ergoterapitjenesten for voksne

Tjenesten er et tilbud til alle kommunens innbyggere over 18 år. Voksne med funksjonsvansker får hjelp til å mestre aktiviteter i hjem og dagligliv.

Ergoterapeuten kan bidra med:

  • Kartlegging av behov
  • Kompensering av tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler
  • Tilpassing av bolig
  • Veiledning og informasjon