Ergoterapitjenesten for barn og unge

Helse og rehabiliteringstjenesten har ansvaret for ergoterapi for befolkningen under 18 år.

 Ergoterapi i kommunehelsetjenesten er i hovedsak å bistå folk som har ulike typer aktivitetsproblemer i det daglige liv:

  • Vurdering og trening i forhold til finmotorikk og daglige aktiviteter.
  • Kompenserende tiltak med tekniske hjelpemidler.
  • Bistå planlegging av fysiske tilpasninger i hjem, arbeid, skole, barnehage og av utemiljø.