Eldresenter

Eldresenterne er et tilbud om sosialt samvær og aktiviteter til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Et aktivitetssenter eller eldresenter blir drevet av frivillige, frivillige i samarbeid med Larvik kommune eller i ren kommunal regi.
Du kan som oftest få kjøpt både varm og kald mat. Her kan du delta i ulike aktiviteter eller rett og slett nyte sosialt fellesskap med mange andre

Ta kontakt med det enkelte senteret eller hjemmebasert omsorg for nærmere informasjon om de ulike tilbud du vil finne.

Vi vil gjerne framheve tiltaket "Den kulturelle spaserstokken"

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]