Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken i Larvik og Lardal driftes av statlige midler og gjennomføres av kulturkontoret i samarbeid med omsorgstjenesten og frivillighetsgrupper på det enkelte sted.

Her kan du lese nettversjonen av programmet (iPaper) for Den kulturelle spaserstokken Larvik og Lardal høsten 2016. (Du kan også laste ned PDF-fil og skrive ut fra nettversjonen.)

Målet med den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Velkommen til å delta!

Den kulturelle spaserstokken Larvik og Lardal høsten 2016