Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken i Larvik og Lardal driftes av statlige midler og gjennomføres av kulturkontoret i samarbeid med omsorgstjenesten og frivillighetsgrupper på det enkelte sted.

Her kan du lese programmet (iPaper) for Den kulturelle spaserstokken Larvik og Lardal 2017. (Du kan også laste ned PDF-fil og skrive ut fra iPaper.)

Målet med den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Velkommen til å delta!