Dagtilbud

Et dagsenter er et tilbud til hjemmeboende som har behov for en strukturet hverdag. Det tilbys ulike aktiviteter som bingo, avislesing, sosialt fellesskap og mange andre ting i tillegg til dagens måltider.

Det er gjerne knyttet til en transportordning til og fra senteret for de som har behov for det.

Vi har også dagsenter for demente brukere.

Ditt bosted er avgjør hvor du skal henvende deg. [PDF]

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]