Dagtilbud for eldre funksjonshemmede

Mennesker med utviklingshemming over 50 år og personer med Downs syndrom over 45 år, samt for dem over 67 år.

Seniorgruppa er et samarbeid mellom enheten for Arbeid og kvalifisering (AOK) og Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik kommune.

Bakgrunnen for gruppa er et økende behov for tjenester til eldre utviklingshemmede. Denne gruppa vokser i takt med eldrebølgen, og inntil nå har tilbudet vært begrenset. gruppen "eldre utviklingshemmede" er stor og varierer i forhold til utfordringer. Seniorgruppa skal møte disse utfordringene.

For noen av de eldre brukerne i AOK vil det være behov for et roligere dagtilbud. I tillegg gir vi et dagtilbud til funksjonshemmede brukere som ikke lenger er yrkesaktive.

Samarbeidet retter seg mot tjensetemottakere som allerede har tjenester fra AOK, men også utviklingshemmede som har blitt pensjonister og er tilknyttet Virksomhet for funksjonshemmede.
Samarbeidet inkluderer også intregrering av tjenesteytere fra begge enhetene.

Kriterier for deltakelse i gruppa:

  1. Alder : Mennesker med utviklingshemming over 50 år og personer med Downs syndrom over 45 år, samt for dem over 67 år.
  2. Endret arbeidsevne: (fortere sliten, redusert produksjonsevne, helsemessig tilstand, generell alderssvekkelse)

Vårt mål er:
1. Gi seniorbrukere et behovstilpasset dagtilbud gjennom:

  • sosialt fellesskap
  • trygghet
  • trivsel
  • omsorg
  • tilpassede aktiviteter (bl.a. sang/musikk, baking, enkel trim, vedsaging, turer og hobbyaktiviteter
  • opplevelse

2. Oppnå forståelse og toleranse for aldersreaterte hindringer

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]