Boligtiltak

Hjelp til å stabilisere boforhold og til å skape et hjem i trygge rammer for personer over 18 år med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet.

Tjenesten skal bidra til å fremme selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv.

Ansvarlig for tjenesten:
Virksomhetsleder i Virksomhet psykisk helse og avhengighet.