Båndtvang

Båndtvang

De generelle båndtvangsbestemmelsene i Larvik kommune følger av hundeloven. Den ordinære båndtvangen for hele kommunen er, som det følger av hundeloven, fra og med 1. april til og med 20. august der ikke annet er bestemt. I ordinær båndtvangstid skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. I tillegg til den generelle bestemmelsen om båndtvang sier hundeloven en god del om vilkår som må være oppfylt og hvilket ansvar hundeeier har når/hvis hunden skal gå løs utenom ordinær båndtvangstid. Du kan lese loven i sin helhet på lovdata: http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-074.html. Det er politiet som håndhever bestemmelsene i hundeloven.

For noen områder i Larvik kommune er det båndtvang for hund hele året. Det er også naturreservater hvor det ikke er tillatt med hund i det hele tatt. Det er, så langt Larvik kommune kjenner til, ikke noen fullstendig liste over områdene hvor hunder skal holdes i bånd hele året. Her er de områdene vi kjenner til som har bestemmelser om hund:

  • Friområdet Pelikanbukta i Tjølling
  • Refsholttjønna naturreservat i Tjølling
  • Indre Viksfjord naturreservat i Tjølling
  • Hemskilen naturreservat i Tjølling
  • Fugløyrogn naturreservat i Brunlanes
  • Mølen fuglefredningsområde i Brunlanes
  • Kilen friluftsområde i Larvik/Hedrum
  • Askvikmyra naturreservat i Tjølling
  • Bøkeskogen

For alle disse områdene er bestemmelsen om helårsbåndtvang nedfelt i vedtatt forskrift. Disse kan leses på www.lovdata.no under "lokale forskrifter". Det presiseres at listen ikke er uttømmende.

I tillegg til disse områdene er det områder i kommunen hvor det gjennom atferdsregler er bestemt at hunder skal holdes i bånd hele året. Det bør da være slått opp informasjon om dette på stedet.

Politivedtektene i Larvik har også bestemmelser i kapitel 6 om dyr.

 Det kan i enkelte snørike vintre innføres ekstraordinær båndtvang i kommunen. Dette opplyses det da om i ulike kanaler og det tinglyses i forskriftsform på lovdata.no.