Avlastningsbolig

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov.

Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats.
Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
 
Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak (for eksempel sykehjem).Målgruppe

Målgruppe:
Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

 Vilkår:

  • Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • Den omsorgstrengende har et behov som gir rett på sosiale tjenester, at vedkommende ikke kan ta omsorg for seg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagligslivets gjøremål.