Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov.

Avlastningen skal være en trygg og god erstatning for foresattes omsorgs og oppfølging.

Vi tilbyr avlastning til familier med et særlig tyngende omsorgsbehov, slik at omsorgspersonene kan få den avlastning de trenger for å ha sine barn og unge boende hjemme. Tilbudet skal være forutsigbart slik at familiene kan planlegge sin hverdag.

Avlastningen skal være en trygg og god erstatning for foresattes omsorgs og oppfølging. Treningstiltak som i henhold til individuell plan/ opplæringsplan blir i varetatt av foresatte, kan videreføres under avlastningen.