Vannkvalitet

Deklarasjon av vannkvalitet.

Nedenfor er vist analyser av kjemiske og fysiske parametre (tabell 3.1) og norske normer i henhold til Forskrift om vannforsyning:

 

Parameter

 

Enhet

Gopledal forsyning

Grense-verdi

1 Farge    Fargeenheter

4

20

2 Lukt    

Normal

2 ved 12°C -
3 ved 25°C
3 Smak    

 Normal

2 ved 12°C -
3 ved 25°C
4 Turbiditet  

 FNU

0,40

4

5 Clostridium perfringens  

 cfu/100 ml

<1

0

6 E-coli  

 cfu/100 ml

<1

0

7 Intestinale enterokokk  

 cfu/100 ml

<1

0

8 Kimtal 22°C  

 cfu/ml

<10

 

9 Koliforme bakterier  

 cfu/100 ml

<1

0

17* 1,2-dikloroetan 1,2-DIKLOR

µg/l

<0,5

3

18 Aluminium AL-IMS

µg/l

16,5

200

19 Ammonium N-NH4-AA

mg/l

0,003

500

20* Antimon SB-IMS

µg/l

0,05

5

21* Arsen AS-IMS

µg/l

0,08

10

22* Benzen BENZEN

µg/l

<0,1

1

23* Benzo(a)pyren PAH-BPYREN

µg/l

<0,005

10

24 Bly PB-IMS

µg/l

0,02

10

25* Bor B-IAES

µgB/l

<10

1000

27* Cyanid CN-AA

µg/l

<10

10

28 Fluorid F-IC

mg/l

0,07

1,5

31 Jern FE-IMS

µg/l

11

200

32 Kadmium CD-IMS

µg/l

<0,01

5

34 Klorid CL-IC

mgCl/l

5,8

200

35 Konduktivitet KOND-25

mS/m

12,2

250

36 Kobber CU-IMS

µg/l

0,58

100

37* Krom CR-IMS

µg/l

<0,05

50

38 Kvikksølv HG-AFS

µg/l

<0,005

1

39* Mangan MN-IMS

µg/l

<0,05

50

40* Natrium NA-IMS

mg/l

2,69

200

41 Nikkel NI-IMS

µg/l

0,9

20

42 Nitrat (NO3-N) N-NO3-AA

mg/l

0,29

50

43 Nitritt (NO2-N) N-NO2-AA

µg/l

<1

500

44 pH (surhetsgrad) PH

pH

7,9

6,5-9,5

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-LINURON

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-PROPAKL

ng/l

<10

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-ATRAZIN

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-A-DESET

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-SIMAZIN

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-MBUZIN

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-TBUTYLA

ng/l

<10

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-LINDAN

ng/l

<10

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-DDT-OP

ng/l

<10

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-DDT-PP

ng/l

<10

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-PERMITR

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-KLORFEN

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-FENITRO

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-FENVALE

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-PROPIKO

ng/l

<25

100

45* Plantevernmidler enkeltvis PC-METALAX

ng/l

<25

100

46* Plantevernmidler totalt Sum pesticider

ng/l

<0,3

500

47a+b*

Polysykliske aromat. hydrokarbon. (PAH) PAH-B-FLUO µg/l

<0,01

 

47c* Polysykliske aromat. hydrokarbon. (PAH) PAH-IPYREN

µg/l

<0,01  
47d* Polysykliske aromat. hydrokarbon. (PAH) PAH-PERYLE

µg/l

<0,01

 
47* Polysykliske aromat. hydrokarbon. (PAH) Sum PAH

µg/l

<0,030

0,1

49* Selen SE-IMS

µg/l

<0,25

10

50 Sulfat SO4-IC

mgSO4/l

9,7

100

51* Tetrakloreten og trikloreten TETRACHLOR

µg/l

<1,0

10

53 Totalt organisk karbon (TOC) C-TOC

mg/l

1,7

5

54* Trihalometaner - total Sum trihalometaner

µg/l

3,6

50

  Tilleggsparametre: (veiledende)  

Enhet

Gopledal

Grenseverdi
    Alkalitet

mmol/l

0,63

0,6-1

    Kalsium

mgCa/l

20,9

15-25

Vannets hardhet betraktes som "mykt" og ligger i overkant av 2 dH°.
* Verdier fra tidligere prøver