Levering av vann til jordbruksvanning

De som ønsker å benytte vann fra kommunalt ledningssystem til jordbruksvanning, må sende skriftlig søknad til Larvik kommune, KMT, i god tid før vanningssesongen starter.

Søknaden skal inneholde navn, adresse og tlf.nr. til søker og hvor det skal vannes.
Søkeren må videre oppgi gårds- eller stedsnavn og gårds- og bruksnr. eller markere området på et kartutsnitt.

Ring Servicesenteret på tlf. 33 17 10 10 ved avvik.
Servicesenteret videreformidler beskjeden din til rette vedkommende.