Gopledal vannverk

Farrisvannet:
Normal vannstand (NVS): 22 m.o.h.
Kildens volum ved NVS: 740 000 000 m3.
Kildeareal ved NVS: 23 km2
Maksimal dyp ved NVS: 140 m.
Nedbørsfeltets totale areal: 480 km2

Inntak:
To inntaksledninger (diameter: 600 mm og 700 mm).
Inntaksdyp ved NVS: 40 m.
Inntaksledningens lengde: 300 m hver

Behandlingsanlegg:

Vannet tas inn på 40 meters dyp og ledes inn i vannverket gjennom to inntaksledninger. Det tilsettes jernklorid for å gjøre vannet surt (pH 4,2). Vannet føres så gjennom 2-mediafiltre som består av sand og Filtralite. I 2-mediafilterne fjernes farge, organisk materiale, partikler og humus. Det rene vannet renner ut i bunnen av filtrene og føres til marmorfiltre. Når vannet strømmer gjennom marmorfiltrene vil kalsium følge med vannet videre. Kalsium sørger for at vannet får riktig surhetsgrad (pH 8,0). Kalsium gjør også at vannet ikke tærer på vannledningene. Klor (natriumhypokloritt) tilsettes vannet for å sikre at bakterier ikke følger med det rene vannet. På grunn av at vannet er så rent, kan det tilsettes små mengder klor. Siste behandlingstrinn er et UV-anlegg som bestråler vannet med ultrafiolett lys for å inaktivere eventuelle sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter. Vannet pumpes så til høydebassenger og er klart til bruk.

Reservevann:

Reserve vannkilde er Hallevannet, som ligger i Brunlanes. Hallevannet kan pumpes til Gopledal Vannverk for rensing, men i begrenset mengde.