Farrisvannet

Farris er en stor innsjø med et areal på ca. 22 km2, og er ca. 120 m dyp. Farris ligger i kommunene Larvik, Porsgrunn og Siljan. Hele vassdraget strekker seg fra Skrim i nord til Larviksfjorden i sør.

Farrisvannet

Farris er en innsjø med en svært god vannkvalitet, og det er vårt ansvar å sørge for at det vil være slik, også i framtiden.

Farrisvannet er drikkevannskilde for omkring 200 000 mennesker.
I Nedbørsfeltet bor det omlag 3000 mennesker. Avrenning fra landbruket og menneskelig aktivitet er de forhold som har størst innvirkning på vannkvaliteten i Farris.

(Hver sommer og høst siden sent på 1980-tallet har det vært registrert større eller mindre oppblomstring av blågrønnalger (cianobacteria). Hittil har disse oppblomstringene ikke skapt problemer for vannforsyningen. Det er fordi vanninntakene ligger dypt, mens algene stort sett forekommer på eller nær vannoverflaten.

Råvannet karakteriseres som aggressivt bløtt vann med en korrosiv virkning i forhold til ledningsnett og andre installasjoner. I visse perioder inneholder råvannet en relativt høy andel organisk materiale).