Vannforsyning

Vannforsyning: Levere drikkevann med tilstrekkelig mengde til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk som tilfredsstiller kvalitetskrav etter drikkevannsforskriften

Vannledningsbrudd
Vaktnummer i kommunen er 33171000 (sentralbord).
Etter kontortid blir samtalen overført til brannvakta.

Som vannverksabonnent blir du til enhver tid forsynt med hygienisk betryggende vann. du skal ikke oppleve avbrudd i vannforsyningen som varer mer enn i åtte timer, og skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på minst 2 bar (2 bar tilsvarer trykket på en vannsøyle med høyde 20 meter).

Du vil alltid bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet, Du vil alltid bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.