Tildeling av kommunal bolig

Du kan henvende deg til Boligkontoret dersom du ikke selv klarer å skaffe deg utleiebolig på det private boligmarkedet eller dersom du trenger trygde-eller omsorgsbolig.

Du kan også henvende deg til Boligkontoret dersom du trenger trygde-eller omsorgsbolig.

Retningslinjer for tildeling av bolig.

Du kan sende inn søknad med dokumentasjon til:
Larvik kommune, Boligkontoret, Postboks 2020, 3255 Larvik