Startlån

Boligkontoret i Larvik kommune behandler søknader om startlån. På Boligkontoret kan man også få råd og veiledning om hvordan man fyller ut søknaden og informasjon om hvilken dokumentasjon man må legge ved.

Lån og tilskudd kan gis:

  • Til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
  • Til utbedring eller tilpasning av bolig
  • Til refinansiering av dyre boliglån i private finansieringsinstitusjoner

Lånet er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Det er en forutsetning at boligen er nøktern både i kostnader og størrelse.

Husbankens sider om startlån

Søknadsskjema

Søk startlån via Husbankens eSøknad (krever elektronisk ID) eller skriv ut skjemaet på papir, fyll ut, skriv under og lever på Boligkontoret.

Boligkontoret i Larvik kommune

Besøksadresse: Byskogveien 5, Larvik.

Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik.

Telefon 33 17 10 75.

Tjenestebeskrivelse