Kompostering

De som selv komposterer sitt eget matavfall , framfor å levere det via den kommunale renovasjonsordningen, får en reduksjon i renovasjonsgebyret.

For 2009 (kommunestyresak 188/08) utgjør dette kr 593,- inkl. mva.

Abonnenter hvor renovasjonen inngår i en fellesløsning, samt hytter/fritidsboliger (med 1/2 årig renovasjon) kan ikke inngå en slik avtale.

Besparelsen for kommunen ligger i mindre leveranse av matavfall til sluttdisponering (sentralkompostering) og utgjør ca kr 100,- /år pr. abonnent. Reduksjonen i gebyret for den enkelte abonnent er vesentlig større enn den direkte besparelsen for kommunen.

Hjemmekompostering har imidlertid en viktig pedagogisk faktor i seg, fordi det er en lettfattelig måte å forstå hvordan naturens kretsløp fungerer. Noe som igjen kan gi inspirasjon til å foreta miljømessig mer riktig valg når det gjelder andre forhold enn matavfall.

Hvordan få gebyrreduksjon ved hjemmekompostering?
Det er laget et dokument inneholdende generell informasjon, retningslinjer for godkjenning av beholder, søknadsskjema og avtale om hjemmekompostering.

Dokumentet utleveres ved henvendelse til kommunens servicesenter, alternativt ved å klikke på følgende link: Kompostering (174 kB)