Farlig avfall

Farlig avfall inneholder miljøgifter som kan være skadelig for naturen, mennesker og dyr hvis det ikke håndteres forsvarlig.

Farlig avfallFarlig avfall må du IKKE kaste blant vanlig avfall, men levere det til nærmeste miljøstasjon, alternativt gjenvinningsstasjonen på Grinda. Miljøstasjonene er låst. Nøkkel fåes ved henvendelse til nærmeste bensinstasjon/butikk.

  • Farlig avfall fra privathusholdninger leveres gratis.
  • Næringsvirksomheter leverer sitt avfall til gjenvinningsstasjonen på Grinda, mot betaling.

Farlig avfall er blant annet:

- motor-/spillolje og andre oljeholdige stoffer
- maling, beis, lakk, lim, trykkfarge etc.
- bil-/båtbatterier, knappecellebatterier
- plantervernmidler, kjemikalier etc.
- frost-/kjølevæske
- lysstoffrør
- termometere

VESAR er ansvarlig for drift og oppfølging av alle stasjonene i Vesfold.
Se deres hjemmeside for farlig avfall.

 

Farlig avfall

Miljøstasjonene finner du her:

Tjølling Tjølling Autosenter, Hem
Hedrum Esso, KveldeServicesenter
Grinda gjenvinningsstasjon
Statoil Service, Hovland
Stavern Rimi, Risøya 
Brunlanes Meny Søndersrød
Larvik Shell, ved Munken kino
Esso, Elveveien Servicesenter

Ønsker du å se på kartet hvor miljøstasjoner (og returpunkter) er plassert i kommunen kan du klikke deg inn på følgende Kart

Nye faresymboler for farlige kjemikalier

Ønsker du å vite mer om farlig avfall?
www.miljodirektoratet.no