Vold og overgrep

Alle ansatte i det offentlige hjelpeapparatet skal bidra til at alle innbyggere kan leve i et samfunn uten vold, overgrep og frykt for dette.

Nulltoleranse
Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering.

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang?
Som oftest bør du kontakte politiet.

I tillegg kan du kontakte:

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111

Barneverntjenesten eller barnevernvakta (etter kontortid)

Familiesenter

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon