Den nødvendige samtale

De fleste synes det er ubehagelig å blande seg i andres saker.

Både fordi vi er redde for å ta feil, fordi vi er redde for å bli involvert i mer enn vi kan håndtere og fordi vi er redde for konsekvensene i form av å bli møtt med aggresjon, trusler eller å ødelegge relasjon.

Her finner du råd om hvordan å samtale med foreldre, barn og ungdom om vanskelige tema.

Samtale med

foreldrene

Samtale med

barn/ungdom

 

Planlegging

Gjennomføring

Etter samtalen

Oppfølging/handlingsalternativer