Boliger for enslige mindreårige flyktninger

”Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge som kommer uten foreldre eller andre omsorgspersoner".

Boliger for enslige mindreårige flyktninger «Sammen i dag – på egne ben i morgen»

 

Larvik kommune har siden 2003 drevet bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige flyktninger. Bofelleskap, der 4-6 ungdommer i alderen 14-18 år bor sammen med personal, er en av omsorgstilbudene Larvik har i sin tiltaksvifte. I dag har vi fire bofellesskap; Berggata, Stavern, Dronningen og Langestrand. Hver bolig har plass til mellom 4-6 ungdommer. Vi kan også ha oppfølging av ungdommene når de flytter ut av boligene til egen bopel.

Bofellesskapene har ansatte som går i døgnkontinuerlig turnus, dvs. at det er alltid personale tilstede. I hver bolig jobber det 6 faste voksenpersoner som har en kort medleverturnus for å ha fokus på relasjon og trygghet. I tillegg er det ansatt teamledere og boveileder. Hos de voksne legges vekt på diversitet i alder, kjønn, utdanning og etnisitet.

Vi som jobber med enslige mindreårige er opptatt av:

  • å skape et trygt og forutsigbart hjem
  • å gi god omsorg og gjennom relasjoner og medvirkning skape de beste vilkår for et selvstendig og meningsfullt liv i Norge
  • å ha fokus på ungdommenes ressurser og nettverk
  • å ha et godt samarbeid med eksterne instanser
  • å videreutvikle vårt felles faglige ståsted.

 

Våre verdier:

  • tro og tålmodighet
  • likeverd som menneskesyn
  • profesjonalitet
  • kreativ og proaktiv

 

Vår visjon: ”Sammen i dag – på egne ben i morgen”

Hovedmål:

De enslige mindreårige skal bli aktive deltakere i samfunnet gjennom å utvikle mestringsevne og nye sosiale ferdigheter. Ungdommene skal stimuleres til kontakt med familie og fortid, og skal sikres et helhetlig og samordnet tilbud.

 

Leder for boliger:

Josef Gamil Josef

Epost : josef.gamil.josef@larvik.kommune.no

 

Telefon til boligene:

 

Berggata: 98 25 32 41, 98 23 19 16

Stavern: 98 23 18 58, 98 23 17 13

Dronningen: 98 23 19 36, 98 23 11 13

Langestrand: 98 23 17 05, 46 54 92 50