Barnevernsvakt

I Vestfold er det et interkommunalt samarbeid om barnevernvakt utenfor ordinær kontortid. Dersom du eller din familie kommer opp i en krisesituasjon kan du/dere ta kontakt der.

Barnevernvakta i Vestfold tlf.: 33 31 02 03 / 116 111

 
Besøksadresse:
Baglergata 2, 3111 Tønsberg (Tønsberg politikammer)
 
Åpningstid:

Mandag - torsdag       kl. 17:00 - 24:00
Fredag kl. 18:00 - 03:00
Lørdag kl. 09:30 - 03:00
Søndag kl. 09:30 - 24:00

 

Mandag til fredag natt kan Barnevernvakta nås via politiet på tlf. 02800.

Barnevernet i Larvik kommune finner du i Feyersgate 7.