Home-Start Familiekontakten Larvik

Hva er Home-Start ?

 • En familiekontakt som kan tilby støtte og/eller en pustepause for foreldre
 • En voksenperson som kommer på ukentlig  besøk, til støtte og samtale
 • Et supplement til det offentlige hjelpetilbudet
 • Ideen er at familiene skal få hjelp og støtte fra en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring eller erfaring med barn
 • Home Start Familiekontakter er godkjent til frivillighetsarbeid i barnefamilier etter gjennomgått opplæring hos koordinatorene. 

Hvem kan få hjelp fra Home-Start?

 • Ønsker selv å ha Home-Start
 • Har lite sosialt nettverk
 • Har minst ett barn under skolealder
 • Mor og far trenger noen å dele gleder og sorger med
 • Aleneforeldre
 • Slitne foreldre
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.

Hvordan bli familiekontakt?
Samtidig med at vi yter hjelp, har vi også et ønske om flere familiekontakter.
For å bli familiekontakt må du delta på et kurs som går over 20 timer.
Vi har mange familier som venter på en voksen person som kan være til støtte og hjelp!

Kontakt oss for mer informasjon eller spør om informasjon på Familiesenteret.

 

Koordinatorer i kommunen er:
Elisabeth Evensen og Linn Hege Nordkvelde
Telefon: 98 23 17 80 (E.E) eller 93097650 (L.H.N)
E-post: 

elisabeth.evensen@larvik.kommune.no
linn.hege.nordkvelde@larvik.kommune.no