Familieråd

Familieråd er et lett tilgjengelig hjelpetiltak for familier med et sammensatt problem

Et familieråd er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av representanter fra:
Helsestasjon-/skolehelsetjenesten
Barneverntjenesten
PP-Tjenesten
NAV
Psykologtjenesten

Hva gjør Familierådet?
Tar imot henvendelser fra familier som har et problem av sammensatt karakter når familien opplever at veien videre er ukjent. Det kan være at en ikke forstår hva problemet dreier seg om eller lurer på hvordan det bør håndteres. I denne situasjonen benyttes et tverrfaglig, reflekterende, team for å belyse saken fra flere sider
Drøfter problemet og ser på mulige løsninger sammen med familien og eventuelt involverte fagpersoner (lærer, ped.leder i barnehage). Det avklares hva og hvem familien tror kan bidra til å løse problemet og det lages avtaler om hvordan disse løsningene kan iverksettes og følges opp
Veileder fagpersoner fra barnehage, skole osv. på egen rolle i sammensatte saker, enten i samråd med familien eller anonymt.

Hvordan få kontakt med Familierådet?
Familierådet er tilstede ved Familiesentret 1 dag pr uke.
Du kan ta kontakt ved å ringe en av representantene i familierådene, eller til helsestasjonen i det området du bor.

Hvordan foregår familierådsmøtet?
En møteleder samtaler med familien, og med eventuelle fagpersoner som er med dem, om

  • hva de opplever som problem
  • hvordan problemet kan forstås
  • ressursene de involverte personer har å spille på

Det tverrfaglige teamet på 2-5 personer lytter til det som sies. Midtveis i møtet gis teamet anledning til å fortelle hva de har hørt og å dele sine tanker om dette –mens familien og møteleder hører på.

Refleksjonene fra teamet følges opp av møteleder og familie før de ser etter aktuelle løsninger. Teamet får også anledning til å komme med innspill til løsninger før familien avgjør hvilken vei de ønsker å gå videre og hvilken bistand de da vil ha behov for.