Skattekort

Du må selv kontrollere opplysningene i skattekortet og levere det til arbeidsgiveren din. Tabellkortet skal leveres kun til én arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler (den man tjener mest hos).

Skattekortet skal ikke leveres til NAV. 

Dersom du også får pensjon fra andre eller har arbeidsinntekt, må du passe på at tabellkortet bare blir brukt ett sted. Tabellkortet bør brukes der du har høyest inntekt; hos hovedarbeidsgiver eller hovedpensjonsutbetaler.