Forberedende kurs til helsefaglig utdanning

MIKS er et kurskonsept som arrangeres i samarbeid mellom omsorgstjenestene i Larvik, Larvik Læringssenter og NAV Larvik. Kurset er i utgangspunktet et ettårig heltidsløp og startet opp første gang i januar 2011.

M = muligheter
I = integrering
K = kultur
S = språk
HVA slags kurs er MIKS?
 • Forberedende kurs til helsefaglig utdanning
 • Språklig og praktisk basisopplæring for arbeid i omsorgstjenesten
 • Kurset har særskilt fokus på interkulturell kommunikasjon og kulturforståelse for både kursdeltakere og personalet i praksisavdelingene
HVEM kan delta på MIKS?
 • Minoritetsspråklige som ønsker å ta helsefaglig utdanning
 • Minoritetsspråklige som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å jobbe i omsorgstjenesten
 • Minoritetsspråklige ansatte med behov for å øke funksjonelt språk
HVORDAN er kurset lagt opp?
 • Undervisning i arbeidsspråk, arbeidslivskunnskap, aktuelt lovverk etc., virkninger og hjelpetiltak v/ sykdommer hos eldre og funksjonshemmede, etikk, kommunikasjon og samhandling – kombinert med generell norskopplæring
 • Individuelt tilpasset praksisopplæring m/ fadderveiledning – foregår i avdelinger i omsorgstjenesten
 • Undervisning i særskilte temaer for å øke gjensidig forståelse i kommunikasjon og samhandling i flerkulturelle arbeidsfellesskap – gjennomføres i hovedsak som egne temasamlinger på praksisplassene, der både kursdeltakerne og personalet for øvrig deltar
FOR AVDELINGENE som stiller med praksisplasser:
 • Hver avdeling stiller med en fadder til hver deltaker
 • Eget opplegg for fadderne (undervisning, erfaringsutveksling, veiledning og oppfølging på egne samlinger og i avdelingen)
 • Ledersamlinger med undervisning i ulike temaer relatert til ledelse av flerkulturelle arbeidsplasser, og erfaringsutveksling
HENSIKT:
 • Gi minoritetsspråklige deltakere muligheter til arbeid og til videre utdanning for dem som ønsker og har mulighet til det
 • Gi flerkulturelle arbeidsplasser nødvendig kompetanse for å øke gjensidig forståelse i kommunikasjon og samhandling
 • Sikre brukerne gode tjenester
 • Styrket integrering
SØKING
 • Deltakere søkes inn via NAV, Norskskolen og avdelingene i omsorgstjenesten
 • Søknadsskjema fås ved henvendelse
 • Kartleggingssamtale etter nærmere avtale – dokumentert oppholdstillatelse, CV og vitnemål fra tidligere skolegang og utdanning tas med til samtalen
TIDER:
 • Informasjonsmøte om kurset: Oktober/ november (på Norskskolen)
 • Kartleggingssamtaler: November/ desember
 • Inntak: Første halvdel av januar
 • Oppstart: Slutten av januar (rett etter avvikling av norskprøver)
 • Avslutning: ca. 20. desember
KURSANSVARLIG:

Bjørg Aambø Østby, Omsorg Nordøst (tlf. 98 23 15 97)

KONTAKTPERSONER:
 • Bente Nygård (NAV Intro)
 • Ragnhild Keshavarzy (Larvik Læringssenter)
 • Bjørg Aambø Østby (Omsorgstjenesten)
VEDRØRENDE INNTAK OG OPPSTART:

Det vurderes å ha inntak og oppstart x 2 pr. år – informasjon om evt. nytt inntak i juni med oppstart i august vil legges ut på nettsiden i god tid på forhånd