Kursmateriell

Her kan du laste ned kursmaterialet til Vær Smart og se på videoopptak fra dagen.

Vær Smart kurshåndbok med program og foiler.

 

Innledning om tema v/ Steinar Taubøll/NMBU

 

EKSTREMREGN, OVERVANN OG AVLØP
Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll, NMBU.
Utdypning v/ Oddvar Lindholm, NMBU

 

NATURMANGFOLD, LANDBRUK OG ØKOSYSTEMER
Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll, NMBU.
Utdypning v/ Linda Dalen, Miljødirektoratet

 

ELVER, BEKKER, OVERVANNSHÅNDTERING OG FORDRØYNINGSTILTAK
Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll, NMBU
Strategier for overvannshåndtering og fordrøyningstiltak,v/Oddvar Lindholm, NMBU

 

LEIRSKRED, FJELLSKRED, EROSJON
Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll.
Utdypning v/ Anders Solheim, NGI