Bli en eventyrer i Thor Heyerdahls by!

Som en oppvarming til Thor Heyerdahls 100års jubileum inviteres alle barn til by orientering.

Tekst og foto: Marte Østmo

TILTAKET ER SOM et kinderegg og har vinn-vinn-vinn-effekt. Du blir bedre kjent med byen, bedre kjent med Larviks store sønn og får dertil mosjon og frisk luft.

Bak tiltaket står Gillian Hockly, Ole Martin Holthe i Larvik By og Ida Vår Kierulf Dyrdal fra Konkylie Data.

Dyrdal er ingeniør og leder i Larvik O-klubb. Hun står bak produksjonen av stabile poster med kart, spørsmål og stifteklemmer. Spørsmålene står skrevet både på engelsk og norsk – og turister, utenlandske slektninger og nye landsmenn oppfordres til å delta.

Postene settes opp på strategiske steder i Larvik. Hele runden kan gjennomføres under ett, eller også fordeles over flere dager eller også uker. Deltakerarkene hentes ved en av de to sentrumskioskene og levers inn samme sted. Gillian Hockly presiserer:– Det vil ikke stå noen kontrollører langs gatene for å sjekke om deltakerne benytter seg av Google, men det er lov å ta med mamma, pappa eller en annen kunnskapsrik og sprek voksen.

Alle deltakerne, fortrinnsvis barn, får utmerkelsen heder og ære, samt diplom med påskriften: «Du er en ekte Heyerdahl eventyrer!»

Konkuransen har oppstart 26. juni.  Deltakerheftene kan hentes og leveres i begge kioskene på torvet.