Pårørendecafe

Siste onsdag i måneden kl 17-20 på Frivlligsentralen. Et uformelt sted for pårørende der de kan møtes over en kopp kaffe, ta en prat, å kjenne på felleskapet ved det å være pårørende uten å måtte forklare så mye.

Pårørendecafe er et «fristed» med mennesker som vet hva det dreier seg om å være pårørende uavhengig diagnose til den du er pårørende.

Siste onsdag i måneden kl 17-20 på Frivlligsentralen med enkel bevertning.