Pårørende kurs 2017

Er du pårørende? Pårørendesenteret inviterer deg som er pårørende til gratis kurs.

Kursinnhold: 

  • Å være pårørende - hva er viktig for deg?
  • Pårørendes egen helse og mestring
  • Kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere

Tid: Kurset går over 3 kvelder, fra kl.18.00-20.30

Datoer: : Høsten 2017, datoer kommer senere

Sted: Frivillighetssentralen, Larvik sentrum

Kurset er gratis.Ta kontakt med Pårørendesenteret for mer informasjon!

Påmelding til mobil: 98231935 eller epost: helen.norlin@larvik.kommune.no