Pårørendeskole 2017

Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Temaer for forelesningene:

  • Demenssykdommer, medisiner og behandling
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Pårørendes situasjon
  • Informasjon om Trygghetsnett, Pårørendekoordinator, Tjenestekontoret
  • Jus og lovverk; fullmakter, vergemål, testamente
  • Velferdsteknologi

Tidspunkt: September 2017

Sted: Kafeteria på Tjølling sykehjem

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:
Turid Engen 982 31 390 turid.engen@larvik.kommune.no

Siri Mehl 982 31 380 siri.mehl@larvik.kommune.no

Kursavgift: kr. 300,- (inkluderer forelesing, kursmateriale og bevertning).

Arrangør: Omsorgstjenestene i Larvik og Lardal kommuner