Møteplass

Er du pårørende til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? MØTEPLASS er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaring og kunnskap om det å være pårørende.

MØTEPLASSER høsten 2017

Hver MØTEPLASS har sitt tema og er gratis. 

Tid: fra kl. 18—20:30
Sted: Rådhuset, Romberggata 4 

Tirsdag 19/9
Er det plass til alle i familien?

Tirsdag 17/10
Hvordan være pårørende når den syke ikke vil ha hjelp/behandling?

Tirsdag 21/11 
Håp- Hvordan gi håpet rom

Kontakt Sissel Egenberg for påmelding og spørsmål.
sissel.egenberg@larvik.kommune.no eller tlf 982 31 304

MØTEPLASS arrangeres av Virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune