Møteplass

Er du pårørende til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? MØTEPLASS er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaring og kunnskap om det å være pårørende.

Hver MØTEPLASS har sitt tema og er gratis. 

MØTEPLASSER våren 2017

Tid: fra kl. 18—20:30
Sted: Rådhuset, Romberggata 4 

Onsdag 8/2:
Hvordan være pårørende når den syke ikke ønsker hjelp?   

Onsdag 29/3: 
Hvordan setter pårørende nødvendige grenser?

Onsdag 10/5:
Taushetsplikt– hva handler dette om? Hvordan påvirkes pårørende 


Kontakt 
Sissel Egenberg for påmelding og spørsmål.
sissel.egenberg@larvik.kommune.no eller tlf 982 31 304

MØTEPLASS arrangeres av Virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune