Mindfulness

Friskliv og Mestring inviterer sine deltakere til "drop in" Mindfulness. Onsdager kl. 16.00-17.00 i Badeparken10 (Villaen).

  • 10- 15 MINUTTER «OPPVARMING» DET VIL SI :
    ØVELSER FOR Å«LANDE» HER OG NÅ, FOR Å SLIPPE TAKET OM TANKER OG SITUASJONER DU AKKURAT KOM FRA.

  • CA. 30 MINUTTER MINDFULNESS-ØVELSER.
    VI ØVER PÅOPPMERKSOMT NÆRVÆR BLANT ANNET GJENNOM SITTENDE ØVELSER, GÅENDE ØVELSER MM.

  • 10 MINUTTER REFLEKSJON OVER ERFARINGER.