Livsstyrketrening

Livsstyrketreningskurset er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

Kurset strekker seg over 10 torsdager fra 11. januar 2018 kl. 15.00-1900 i Badeparken 10

Informasjonsmøte 1. juni  kl. 1500 -1600.

Det helsefremmende perspektivet er helt sentralt, ikke diagnosen. 
I livsstyrketrening arbeider vi ut fra forståelsen om at tanker, følelser, kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen». Ofte finnes det ikke en årsak til plagene.
Kurset handler bl.a. om å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Les mer på www.livsstyrketrening.no

Påmelding tlf. 982 31 935